Guangdong Dayang Golf Club

Course Number of holes : -- / --
Address ZIP : 515429
China, Guangdong Province, Jieyang, Jiexi County, Wujingfuzhen, 大洋乡
TEL&FAX TEL : +86 663 533 1106 / FAX : --

Out PAR:36
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 5 5 4 3 4 3 4 36
Layout No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 4 5
Layout No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 5 4 3
Layout No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 3 4
Layout No. No. No.
In PAR:36
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 5 4 4 3 5 3 4 4 4 36
Layout No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 5 4 4
Layout No. No. No.
No. 13 14 15
PAR 3 5 3
Layout No. No. No.
No. 16 17 18
PAR 4 4 4
Layout No. No. No.